کویر مروست

کویر مروست
محسن ادیب

نام انگلیسی :  marvast playa    

نام فارسی :  کویر مروست  (میدان لوار)

 

موقعیت جغرافیایی

کویر مروست (میدان لوار) - محسن ادیب

 

کویر مروست در شرق شهرستان مروست در محدوده جغرافیایی از 54 تا و 54.3 و از 30 تا 30.5 قرار دارد . این کویر در استان یزد و از توابع شهر بابک می باشد .مساحت این کویر 5905 هکتار می باشد که از شمال به کویر ابرکوه , از شرق به شهرستان مروست و از جنوب به شهرستان هرات و کویرهای سیرجان محدود می شود .
کویر مروست آب خود را از دو رودخانه اصلی می گیرد که بزرگترین آنها از حاشیه جنوبی وارد کویر می شود و پس از ورود به شاخه های زیادی تقسیم می شود که بر روی صفحات رسی بریدگی هایی ایجاد می کند .رودخانه دیگر از قسمت شمال غربی وارد کویر می شود . این رودخانه بر روی باریکه شمال غربی کویر مخروط افکنه وسیعی ایجاد کرده که مجرای زهکشی را مسدود می نماید. نتیجه این عمل تبخیر آبی است که در واقع بایستی بر روی صفحات دریاچه کم عمقی تشکیل می داد. نمکزاری نیز در صفحات پست و در مجاورت محل تجمع آب فوق الذکر تشکیل شده است.

 

 تراکم گیاهان شور پسند در این منطقه حکایت از کمی شوری خاک و بالا بودن سطح آب زیرزمینی دارد . در مرکز این کویر نمکزار واقع است که بوسیله باتلاق از صفحات رسی باد کرده جدا می شود .


راه های ورود به منطقه :
مسیر اول : جاده مهریز -مروست-هرات از حاشیه غربی این کویر عبور می کند
مسیر دوم : مسیر خاکی دهج - خبر به مروست پس از طی مسافتی حدود 50 کیلومتر از قسمت شمالی کویر عبور می کند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید